Skip to main content

Vintage | Antique Art

Shishigashira
CHF 750.00
Vintage Vase
CHF 85.00
Kaga Shishigashira
CHF 220.00
Pink Piggy Mask
CHF 14.00
Wabi Sabi Schale
CHF 80.00
Ikebana Korb
CHF 180.00
Holzgesicht
CHF 180.00
Notizblock
CHF 50.00
Nuno Zori
CHF 115.00
Holzhammer
CHF 48.00
Kitsune Fuchs Maske
CHF 210.00
Face
CHF 480.00
Gong für Tee
CHF 370.00
Fuchs (Treibholz)
CHF 290.00
Ōtsu-e
CHF 360.00
Noh Maske Kintsugi
CHF 580.00
Kakemono Teezeremonie
CHF 330.00
Baramon Maske
CHF 110.00
Shino Keramik Vase
CHF 320.00