Skip to main content

kimono

Silk Kimono Shibori
CHF 220.00 CHF
Silk Haori floral
CHF 165.00 CHF
Silk Haori pongee
CHF 180.00 CHF
Silk Haori cyan
CHF 115.00 CHF
Silk Haori gray
CHF 180.00 CHF
Silk Haori
CHF 145.00 CHF
Silk Haori clouds
CHF 180.00 CHF