Skip to main content

Kokeshi | traditional Figures

Kokeshi - 60ies
CHF 78.00
Kokeshi - 60ies
CHF 26.00
Kokeshi set - 50ies
CHF 95.00
Kokeshi - 60ies
CHF 38.00
Kimono-Ningyo
CHF 45.00
Miharu-Goma
CHF 85.00
Kideko set
CHF 140.00
Ainu Nipopo Kokeshi
CHF 95.00
Kokeshi Naruko
CHF 105.00
Kokeshi Naruko
CHF 75.00