Skip to main content

Vases

Large Sake Flask
CHF 240.00 CHF
Large Sake Flask
CHF 240.00 CHF
Tsurukubi vase
CHF 120.00 CHF
vase Nabeshima
CHF 380.00 CHF
STRIPE STRIPE not too much
CHF 115.00 CHF
STRIPE STRIPE much
CHF 105.00 CHF
STRIPE STRIPE so much
CHF 105.00 CHF
Kyoto Yaki Vase
CHF 180.00 CHF
Acorn Flower Vase
CHF 78.00 CHF
Shigaraki Big Vase
CHF 290.00 CHF   CHF 232.00 CHF
Hagi Yaki Vase
CHF 135.00 CHF
Shino Ware vase
CHF 435.00 CHF
NON FLEUR lily white
CHF 150.00 CHF
NON FLEUR pentas
CHF 185.00 CHF
BIBENDUM
CHF 90.00 CHF
PETAL-3 red
CHF 44.00 CHF
PETAL-3 gray
CHF 44.00 CHF