Skip to main content

Vases

Vintage Vase
CHF 85.00
Vase - pine shoot
CHF 148.00
vase Nabeshima
CHF 380.00
STRIPE STRIPE not too much
CHF 115.00   CHF 80.50
STRIPE STRIPE much
CHF 105.00   CHF 73.50
STRIPE STRIPE so much
CHF 105.00   CHF 73.50
Hagi Yaki Vase
CHF 135.00
Shino Ware vase
CHF 435.00
BIBENDUM
CHF 90.00
PETAL-3 black
CHF 44.00   CHF 22.00
PETAL-7 gray
CHF 73.00   CHF 36.50
PETAL-7 black
CHF 73.00   CHF 36.50