Skip to main content

Tea

En tea cold brew
CHF 24.00   CHF 12.00
Okumidori Sencha
CHF 19.00
Shiraore Kukicha
CHF 18.00
Yabukita Kamairicha
CHF 16.00
Yuzu Ryokucha
CHF 16.00
moya WAKOUCHA 100g
CHF 22.50
moya WAKOUCHA
CHF 16.50
moya KUKICHA 100g
CHF 22.50
moya BANCHA 100g
CHF 22.50
moya HOJICHA 80g
CHF 21.50
Matcha Daily 100g
CHF 29.50
moya MATCHA PREMIUM
CHF 29.50
moya BANCHA
CHF 16.50